Hvorfor terapi?

At opsøge og vælge at gå i terapi kan for mange være en svær og udfordrende beslutning – men det er ofte det første vigtige skridt i retningen mod en betydningsfuld og afgørende forandring.

Der kan være mange forskellige årsager til at vælge at gå i terapi – måske et ønske om personlig udvikling eller måske er der noget der forhindrer dig i at leve dit liv som du ønsker. – Uanset hvad, er der ikke en grund der er mere rigtig end en anden.

Mange mennesker oplever igennem livet at stå overfor smertefulde udfordringer og forhindringer, der hæmmer dem i at være i tilværelsen på en, for dem, fyldestgørende og meningsfuld måde.

Det kan være at du har oplevet tabet af en betydningsfuld anden, angst, kronisk sygdom, stress, skilsmisse, sorg, selvkritik, følelser af ensomhed, magtesløshed eller meningsløshed, eller måske er det noget helt andet som optager dig, smerter dig og forhindrer dig i at leve dit liv som du ønsker. Det kan også være at dine følelser overvælder dig, at du ikke forstår dem og dine egne reaktioner, eller at du ønsker en bedre kontakt ”indadtil” for at forstå ”hvad det er der sker”.

Den terapeutiske tilgang, EFT

Emotions-Fokuseret Terapi (EFT) er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang, der har sine rødder i den Klientcentrerede terapi, Gestaltterapien, Den neuroaffektive psykoterapi samt den nyere emotionsteori og kognitionsforskning. Derudover hviler retningen på et humanistisk eksistentielt menneskesyn og den fænomenologiske metode.

Det der bl.a. er kendetegnende for den emotions-fokuserede terapi, er at den vægter det trygge, empatiske rum og den gode relation mellem terapeut og klient højt, og anser denne som en forudsætning for et udbytterigt terapeutisk arbejde.

EFT anser emotioner, følelser, for at være vort indre navigationssystem, der fortæller os hvad der er vigtigt ” her og nu”, hvad vi har behov for, og hvordan vi har brug for at handle i overensstemmelse med situationen.

Det er essentielt for den Emotions fokuserede terapeutiske retning, at arbejde helhedsorienteret med både følelse, krop og tanke.

EFT gør bl.a. brug af emotions-teorien og adskillelige specifikke interventionsmodeller, der forskningsmæssigt, har vist sig yderst effektive i arbejdet med svære følelser og uhensigtsmæssige mønstre i menneskers liv.

Læs mere om den Emotions fokuserede terapeutiske retning:
www.eft-instituttet.dk/hvad- er-emotionsfokuseret- terapi/emotions-fokuseret- terapi

EFT-instituttet i Borgergade, København er en kvalitetsgodkendt psykoterapeutisk uddannelse.
Læs mere om EFT-instituttet: www.eft-instituttet.dk

KONTAKT